WB hỗ trợ Việt Nam 150 triệu USD để quản lý đất đai minh bạch

Ảnh minh họa
Ngân hàng Thế giới (WB) đã quyết định hỗ trợ một khoản tín dụng 150 triệu USD với mục đích giúp Việt Nam quản lý đất đai minh bạch hiệu quả hơn, những người sử dụng đất tiếp cận tốt hơn thông tin và dịch vụ đất đai.

Khoản tín dụng kể trên được công bố ngày 6.7 là dành cho dự án Cải thiện quản lý và Cơ sở dữ liệu đất đai Việt Nam nhằm đổi mới công tác quản lý đất đai.

Ông Achim Fock, Quyền Giám đốc WB tại Việt Nam cho biết: Trong 20 năm qua, lĩnh vực quản lý đất đai đã có nhiều đổi mới, khung pháp lý về quản lý đất đai hiện đã khá tiến bộ so với các nước thu nhập trung bình thấp khác.

Tuy vậy, theo ông Achim Fock hiện nay vẫn tồn tại một loạt thách thức trong việc thực hiện chính sách trên thực tế. Vì vậy, WB muốn hỗ trợ để người sử dụng đất tiếp cận tốt hơn tới thông tin và dịch vụ đất đai.

Dự án sẽ xây dựng một Hệ thống thông tin đất đai đa mục đích cấp quốc gia (MPLIS) và tạo lập Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia cho cả chính phủ và công chúng tiếp cận. Dự án được thiết kế với trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu bền vững, chính xác, dễ sử dụng và tiếp cận, qua việc xây dựng dần các hệ thống và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ chính phủ đơn giản hóa thủ tục và quy trình nghiệp vụ tại các văn phòng đăng ký đất đai, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường nhận thức của công chúng về thông tin và dịch vụ đất.

Dự án được tài trợ bằng một khoản tín dụng trị giá 150 triệu USD do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) cấp. Đây là nhánh cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các nước thu nhập thấp của Nhóm WB.

Hiện tại, trong Dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất những quy định về quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai.

Nguyên tắc là hệ thống thông tin đất đai phải được xây dựng và quản lý thống nhất từ trung ương đến địa phương; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin. Cơ sở dữ liệu đất đai phải bảo đảm phục vụ kịp thời cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, còn phải bảo đảm tính an toàn, bảo mật và an ninh quốc gia. Các thông tin, dữ liệu về đất đai được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng thường xuyên; bảo đảm tính chính xác, trung thực và khách quan.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.