TP.HCM thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng cơ chế đặc thù vừa là cơ hội vừa là thách thức của TP.HCM - Ảnh: Phan Diệu
Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Quốc hội đã mở ra cho TP.HCM một số cơ chế rất thoáng. Bây giờ thành phố đã có cờ ở trong tay nên phải làm thế nào để nó hiệu quả. Bởi lẽ, đây là việc khó khăn chứ không phải đơn giản, cơ chế này vừa là cơ hội vừa là thách thức của thành phố.

Chiều 7.12, HĐND TP.HCM khóa IX đã chính thức thông qua nghị quyết về triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua.

Theo đó, HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tham mưu trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của thành phố; dự toán, phân bổ ngân sách thành phố hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

UBND TP.HCM khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND TP.HCM xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018.

Cụ thể, các đề án gồm đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương; đề án thực hiện các loại phí, lệ phí chưa có trong danh mục phí, lệ phí ban hành; đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí trong danh mục phí, lệ phí ban hành; đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Cạnh đó là đề án thí điểm tăng mức hoặc thuế suất đối với một số hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường; đề án huy động vốn đầu tư xã hội (phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước về cho thành phố vay lại); đề xuất phương án triển khai đường Vành đai 3 bằng chuyển đổi vốn và hợp tác công tư.

Thành phố cũng giao UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ các bộ ngành Trung ương trong quá trình chuẩn bị, thẩm định các đề án nêu trên để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước tháng 12.2018 để triển khai thực hiện. Trong trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo HĐND TP.HCM cho ý kiến.

Mặt khác, UBND TP.HCM cần nhanh chóng nghiên cứu các đề án thuộc thẩm quyền như đề án phân cấp, ủy quyền; đề án sắp xếp tổ chức, điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM; đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Trong quá trình xây dựng các đề án, UBND TP.HCM cần đánh giá tác động cụ thể, thực hiện tốt quy chế lấy ý kiến nhân dân thông qua mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan có liên quan. Song song đó, cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý trước khi ban hành cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM theo nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm cơ chế, chính sách được ban hành đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển thành phố nhanh hơn, bền vững hơn vì cả nước.

Nghị quyết này của HĐND TP.HCM chính thức có hiệu lực từ ngày 15.1.2018.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Quốc hội đã mở ra cho TP.HCM một số cơ chế rất thoáng. Bây giờ thành phố đã có cờ ở trong tay nên phải làm thế nào để nó hiệu quả. Bởi lẽ, đây là việc khó khăn chứ không phải đơn giản, cơ chế này vừa là cơ hội vừa là thách thức của thành phố.

“Để biến cơ hội thành động lực phát triển là một thách thức. Đây là thời cơ phải nắm bắt và trách nhiệm rất nặng nề, phải có ý chí, nghị lực để vươn lên. Do vậy, thành phố phải có kế hoạch thật cụ thể để thực hiện, phải có tầm nhìn và giải pháp đủ mạnh để tạo đột phá”, bà Tâm nhận định.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.