TP.HCM bổ sung thêm 332 tỉ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn vì COVID-19

TP.HCM sẽ hỗ trợ cho khoảng 600.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 - Ảnh: Thanh Niên
Ngày 28.4, UBND TP.HCM vừa có quyết định bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 để hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho UBND 23 quận, huyện với tổng số tiền hơn 332 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố.

Riêng đối với Quận 1, UBND TP.HCM giao địa phương này chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư trong dự toán ngân sách năm 2020 để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện tại, nguồn cải cách tiền lương của quận 1 còn dư là hơn 304 tỉ đồng.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về số lượng đối tượng và hướng dẫn, giám sát UBND 24 quận, huyện triển khai thực hiện, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bổ sung theo đúng quy định; lập thủ tục hoàn trả ngân sách thành phố theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước đối với phần kinh phí sử dụng không hết khi hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng.

Trước đó, ngày 24.4, UBND TP.HCM cũng đã có quyết định bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo quyết định, UBND TP.HCM chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao, UBND 24 quận huyện với số tiền hơn 305 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố để thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn.

Trong đó, thành phố phân bổ về 24 quận huyện là hơn 294 tỉ đồng, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp là 5 tỉ đồng và Ban quản lý Khu công nghệ cao là 5,9 tỉ đồng.

Thủ tục nhận hỗ trợ của TP.HCM

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM, đối tượng được nhận hỗ trợ là người lao động bị mất việc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định, bao gồm cả giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ.

Đối với người lao động có hợp đồng thỏa thuận tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương phải thỏa mãn điều kiện thời gian tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1.4 đến hết ngày 30.6 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.2 đến hết ngày 31.5.

Ngoài ra, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương và có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Về trình tự, thủ tục, người lao động có đơn đề nghị gửi đến người sử dụng lao động để lập bảng tổng hợp danh sách; công khai bảng tổng hợp danh sách tại doanh nghiệp; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở và bảo hiểm xã hội xác nhận.

Sau đó, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM hoặc UBND các quận, huyện nếu trụ sở chính nằm ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, các đơn vị thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 theo đúng danh sách đã được phê duyệt, nếu không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ có cơ sở trên địa bàn phường, xã, các quận, huyện chuyển kinh phí cho UBND phường, xã để hỗ trợ theo danh sách giáo viên, nhân viên.

TP.HCM hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, chi từng tháng thực tế người lao động bị mất việc làm do dịch COVID-19 nhưng tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến hết tháng 6.2020. Dự kiến, TP.HCM sẽ hỗ trợ cho khoảng 600.000 người lao động bị ảnh hưởng với tổng ngân sách khoảng 1.800 tỉ đồng.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.