Quảng Bình: 2 dự án vay vốn ODA gần 100 triệu USD ứng phó biến đổi khí hậu chậm tiến độ

Ban quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới
2 dự án vay vốn ODA gần 100 triệu USD nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai tại TP.Đồng Hới, Quảng Bình đang chậm tiến độ khi thời gian thực hiện chỉ còn chưa đầy 3 năm.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có buổi làm việc với Ban chỉ đạo dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới về tình hình triển khai dự án và giải ngân vốn vay.

Ban quản lý dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB) và dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (vay vốn Ngân hàng Thế giới WB).

Đến nay, cả 2 dự án đang triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch, trong khi thời gian để thực hiện còn chưa đầy 3 năm. Một số gói thầu xây lắp chưa triển khai thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và vấn đề liên quan đến rà phá bom mìn, vật liệu nổ.

Cụ thể, đối với dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới có tổng mức đầu tư 58,11 triệu USD. Đến nay, BQL dự án đã hoàn thành cơ bản công tác lựa chọn nhà thầu, đồng thời ký kết hợp đồng cho 10 gói thầu sử dụng 100% vốn ODA; đang xét 4 gói thầu xây lắp, dự kiến trao thầu trong tháng 3.2020.

Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới có tổng mức đầu tư 38,8 triệu USD. Hiện BQL dự án đã ký kết hợp đồng 5 gói thầu sử dụng vốn ODA và dự kiến trao thầu đối với 2 gói thầu xây lắp trong tháng 3.2020.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới - yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc; triển khai thực hiện kế hoạch giải ngân vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện 2 dự án; tập trung đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với những gói thầu còn lại; tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà thầu về kế hoạch, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ triển khai; ưu tiên thi công các công trình trọng điểm, liên quan đến nhiều hạng mục khác để hoàn thành và tạo diện mạo cho đô thị phát triển.

Ông Quang cũng yêu cầu thành phố Đồng Hới cần phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong tháng 3.2020. BQL Dự án sau khi tập trung chỉ đạo thực hiện các gói thầu cần xem xét tình hình thực tế nhằm xây dựng kế hoạch vốn giải ngân phù hợp, qua đó tập trung triển khai rà soát, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ pháp lý của 2 dự án để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.