Ông Trần Đại Quang làm chủ tịch nước

Tuyên thệ trước Quốc hội, ông Trần Đại Quang nói: "Tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo đó, ông Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an là ứng viên duy nhất được giới thiệu bầu chức danh này theo phương án đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định.

Thông báo về kết quả bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước, ông Huỳnh Văn Tí (ĐBQH đoàn Bình Thuận) - Trưởng ban kiểm phiếu cho biết, tổng số ĐBQH có mặt là 465 đại biểu. Tổng số phiếu đồng ý là 436, số phiếu không đồng ý là 29 phiếu. “Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp, ông Trần Đại Quang đã trúng cử làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, ông Huỳnh Văn Tí nói.

Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình Nghị quyết về việc bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước. 93,12% ĐBQH đã bỏ phiếu tán thành thông qua Nghị quyết này. Như vậy, ông Trần Đại Quang đã chính thức trở thành Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tuyên thệ trước Quốc hội, ông Trần Đại Quang nói: "Tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó".

Tân Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức:

Trước đó, trong phiên làm việc chiều 31.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Theo đó, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch nước thay ông Trương Tấn Sang vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Tờ trình nêu rõ: Căn cứ điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, căn cứ điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Điểm 4 Nghị quyết 01 ngày 12.3.2016 của BCH Trung ương Đảng khoá XII, căn cứ Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, sau khi tân Chủ tịch nước tuyên thệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Tiếp đó, các Đoàn ĐBQH sẽ thảo luận về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sang buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn ĐBQH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Sau đó, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh trên.

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12.10.1956, quê tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, ông Trần Đại Quang được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, ông Quang được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an; ông cũng được Chủ tịch nước thăng quân hàm đại tướng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Trí Lâm


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.