Ninh Thuận: Phát hiện 53 cán bộ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra nhiều sai phạm tại Ninh Thuận
Kết quả kiểm tra 192 hồ sơ của thanh tra Bộ Nội vụ cho thấy có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học…

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng; nâng bậc lương trước thời hạn; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính của UBND tỉnh Ninh Thuận từ năm 2014 đến 31.5.2017.

Kết quả kiểm tra 192 hồ sơ cho thấy có 53 trường hợp bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Bên cạnh đó, một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định.

Kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức cho thấy năm 2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 65 công chức. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi tuyển vẫn còn một số hạn chế như Hội đồng thi tuyển công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ; không xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau đối với các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ khác nhau; hội đồng thi tuyển công chức ban hành thông báo kết quả thi tuyển công chức là không đúng thẩm quyền.

Một số trường hợp trúng tuyển và phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định nhưng trong quyết định tuyển dụng không ghi rõ việc tập sự của người trúng tuyển; có 2 cơ quan, đơn vị không ban hành quyết định cử người hướng dẫn tập sự, không thực hiện chế độ cho người hướng dẫn tập sự.

Từ năm 2014 - 2016, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện tiếp nhận 13 công chức không qua thi và xét 4 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn một số hạn chế, như hội đồng sát hạch năm 2014, 2015 không đảm bảo thành phần theo quy định, một số hồ sơ công chức chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Đến thời điểm thanh tra, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh Ninh Thuận còn sử dụng 131 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý và quản lý hồ sơ công chức.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng đế có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; có giải pháp giải quyết dứt điểm 131 lao động hợp đồng chuyên môn, chấm dứt ký hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Bộ Nội vụ kiến nghị rà soát tiêu chuẩn, chức danh đối với công chức lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng điều kiện; quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu trong thời gian là 6 tháng.

Cùng với đó miễn nhiệm đối với các trường hợp không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh được bổ nhiệm. Không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại nói trên để có hình thức xử lý phù hợp. Cùng với đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trịnh Giang


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.