Bộ Nội vụ đề nghị không bổ nhiệm chức danh ‘hàm’

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị không bổ nhiệm chức danh hàm - Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân vừa ký văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương về việc không thực hiện bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Theo Bộ Nội vụ, hiện nay Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hưởng dẫn thi hành chưa có quy định về việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong cơ quan hành chính.

Tuy nhiên, một số bộ, ngành, cơ quan trung ương, do đặc thù công việc và để bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức khi được điều động về các cơ quan ở Trung ương công tác nên đã thực hiện việc bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Tại Nghị quyết 18 Trung ương 6 khóa 12 một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có yêu cầu: “Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chính sách để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm".

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Trung ương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án "Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các ủy viên Bộ Chinh trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” để khắc phục việc bổ nhiệm chức danh “hàm” trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

"Để thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ, trong thời gian chưa có quy định mới của Bộ Chính trị, Chính phủ về vấn đề bổ nhiệm chức danh “hàm”, đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan không thực hiện việc bổ nhiệm mới chức danh "hàm" đối với cán bộ, công chức, viên chức", văn bản của Bộ Nội vụ nêu rõ.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 30.10 vừa qua, các đại biểu quốc hội đã nêu nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về việc bổ nhiệm chức danh “hàm”.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: “Luật Cán bộ công chức không có quy định về hàm. Nếu có ban hành nghị định hay quyết định về hàm thì đây là quyết định không có đầu, có nghĩa là không có luật quy định điều này. Do đó, sau kỳ họp Quốc hội này, Bộ Nội vụ sẽ thông báo tới tất cả các địa phương, bộ, ngành về việc không thực hiện bổ nhiệm chức danh hàm nữa”.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, để thực hiện Kế hoạch 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Kế hoạch số 10-KH/TW thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, Ban Tổ chức Trung ương đã được giao nhiệm vụ xây dựng đề án về tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia, tiêu chuẩn trợ lý, thư ký các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có chức danh hàm.

Do đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng đề án này trình Bộ Chính trị. Nếu được chấp thuận, từ đề án này, Bộ Nội vụ sẽ chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo phục vụ đề án.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Trần BìnhReply

    16-12-2018 10:39:44

    Nước ta thua kém Liên Xô về nhiều mặt, từ trình độ khoa học kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia và trí thức ở tầm cao. Thế nhưng chúng ta có...nền kinh tế thị trường. Trong thực tế, mọi người kể từ ông đảng viên cao cấp cho đến người dân dốt nát đều nhìn thấy rõ giá trị của nó khi so sánh hai nền kinh tế kế hoạch tập trung xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường tự do với luật cạnh tranh đúng đắn. Liên Xô sụp đổ vì không có nền kinh tế thị trường và có lẽ... ngược lại. Trước đây, khi đọc các sách lý luận do các nhà kinh tế, các viện sĩ, các nhà lý luận triết học của Nga... chúng ta đều nhận thấy họ có trình độ rất cao về lập luận, tư duy sắc bén với cách trình bày vấn đề rất khoa học, logic khác hẳn kiểu lý luận mà chúng ta nhận được từ trong nước vốn mang nhiều nội dung tuyên huấn đơn điệu. Như vậy nó cho thấy tri thức xã hội của nước ngoài ở tầm cao và đôi khi cũng khá khách quan hơn ta. Ngày nay, có một đội ngũ gọi là 'dư luận viên' làm công tác tuyên truyền chống diễn biến, chuyển hóa tư tưởng được xây dựng. Thế nhưng cái đội ngũ này vốn liếng văn hóa xem ra khá yếu... cho nên thay vì củng cố tư tưởng cho quần chúng thì lại phản tác dụng, nói sai làm bậy thiếu văn hóa. Thế đấy, tinh hoa không bao giờ dể có, dể nhặt nhạnh. Việc đơn giản ấy mà còn không làm tốt nổi thì vấn đề xã hội vẫn luôn là bài toán nan giải...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.