Bạc Liêu: Thanh tra phát hiện sai phạm nhiều tỉ đồng tại TX.Giá Rai

Đường giao thông nông thôn về xã Phong Tân, TX.Giá Rai - Ảnh: Hải An
Kết luận thanh tra chỉ rõ, trong quá trình điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công trong giai đoạn trên, UBND TX.Giá Rai để xảy ra nhiều hạn chế, thiếu sót, vi phạm… với số tiền sai phạm tài chính lên đến hàng tỉ đồng.

Ông Huỳnh Minh Ứng, Phó chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu vừa ký kết luận thanh tra số 12/KL-TTT, thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm công trên địa bàn TX.Giá Rai, giai đoạn 2015 - 2018, có nhiều sai phạm.

Cụ thể, đối với nguồn kinh phí UBND TX.Giá Rai quản lý, kết luận thanh tra nêu rõ: Khoản chi tạm ứng phục vụ cho nhiệm vụ chi thường xuyên, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm công với số tiền trên 22,7 tỉ đồng, trong đó chi đầu tư không có thủ tục hồ sơ, chi cho công tác thường xuyên khác kéo dài nhiều năm mà không thể bố trí vốn để thanh toán với số tiền trên 6,5 tỉ đồng.

Về công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng phân bổ bổ sung các khoản chi không cân đối của dự toán được giao cho các đơn vị chưa phù hợp mục đích sử dụng với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Đối với khoản phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho công tác xúc tiến đầu tư của TX.Giá Rai, chi chưa đúng mục đích sử dụng, chi sai chế độ tài chính với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đối với công tác quản lý, sử dụng ngân sách, thanh tra phát hiện thanh toán công tác phí, hỗ trợ, quà, mua sắm… sai và chưa đúng chế độ quy định tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND TX.Giá Rai hơn 830 triệu đồng. Trong đó số tiền chi chưa đúng, cần chấn chỉnh là hơn 270 triệu đồng, cần thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước gần 560 triệu đồng; các khoản chi sai, chưa đúng tại xã, phường gần 160 triệu đồng.

Đặc biệt, qua thanh tra còn phát hiện khâu quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản ở các xã, phường sai phạm số tiền gần 550 triệu đồng, buộc kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm trên nộp vào ngân sách nhà nước…

Từ các sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị kiểm điểm đối với Phó chủ tịch UBND TX.Giá Rai ở giai đoạn phụ trách trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư để xảy ra sai phạm trên. Kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân tại phòng Tài chính - Kế hoạch tùy theo mức độ vi phạm ở thời điểm phụ trách trong quán lý điều hành chưa tuẩn thủ các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí được giao.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ban lãnh đạo phòng GD&ĐT, Văn phòng HĐND- UBND, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Dịch vụ đô thị; Chủ tịch UBND P.Hộ Phòng, UBND xã Phong Tân, Phong Thạnh, Phong Thạnh A, Phong Thanh Đông, Tân Phong, Tân Thạnh (theo giai đoạn, bộ phận phụ trách) trong quản lý, điều hành để xảy ra sai phạm trên.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu còn kiến nghị thu hồi đối với những đơn vị, cá nhân có trách nhiệm nộp các khoản vi phạm với số tiền trên 1,1 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách với số tiền hơn 654 triệu đồng.

Riêng đối với sai phạm, đề nghị xuất toán thu hồi trên 385 triệu đồng tại phòng Tài chính - Kế hoạch, trong đó buộc ông Ngô Văn Hà, nguyên Trưởng phòng (hiện là Bí thư P.Láng Tròn) chịu trách nhiệm 189 triệu đồng và ông Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm 195 triệu đồng.

Đồng thời, thanh tra còn buộc thu hồi trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản với số tiền 490 triệu đồng...

Hải An


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.