Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Thanh Hóa

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ký thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Thanh Hóa trong việc thực hiện pháp luật về Thanh tra, khiếu nại, tố cáo và Phòng, Chống tham nhũng trong giai đoạn từ 01.01.2011 đến 30.9.2014.

Thông báo Kết luận được Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Lê Thị Thủy ký ban hành.

Theo thông báo Kết luận thanh tra của TTCP, qua thanh tra 7 sở, ngành và 7 huyện thị, 1.260 đơn vị tại Thanh Hóa, TTCP đã phát hiện 734 đơn vị vi phạm, với tổng vi phạm 205,663 tỷ đồng và 109,05 ha đất. Kiến nghị thu hồi 62,514 tỷ đồng và 102,1 ha đất. Kiến nghị xử lý hành chính 466 tổ chức với hình thức tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 199 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 3 vụ với 9 đối tượng, đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính của nhiều tập thể, cá nhân có vi phạm.

TTCP cũng xác định, một số đơn vị gồm: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, thị xã Sầm Sơn… không tổ chức thực hiện được kế hoạch thanh tra như đã phê duyệt; Ban hành quyết định thanh tra vượt nội dung, đối tượng so với kế hoạch thanh tra (Sở Nội vụ); chưa phản ánh đầy đủ trong Kết luận thanh tra, những khuyết điểm, vi phạm được phát hiện; chưa kiến nghị làm rõ và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm (Sở Tài chính); Thanh tra chuyên ngành còn không xử lý triệt để và bình đẳng các vi phạm hành chính được phát hiện (Sở LĐ-TB&XH). Qua thanh tra hành chính phát hiện sai phạm trên 200 tỷ đồng và trên 211 ha đất nhưng chưa phát hiện được hành vi tham nhũng và không có kiến nghị điều chỉnh bổ sung, chính sách chế độ.

Công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra chưa được quan tâm thực hiện, vẫn còn một số ít kết luận, kiến nghị của Thanh tra chưa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời nhất là việc thực hiện kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan…

Thông báo Kết luận thanh tra của TTCP chỉ rõ, về các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tỉnh Thanh Hóa để xảy ra nhiều tồn tại, vi phạm trong thời gian dài. Một số đơn vị gồm: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, Sở GTVT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và đầu tư, Ban quản lý KKT Nghi Sơn chưa có chương trình, kế hoạch cho công tác phòng chống tham nhũng hàng năm.

Việc thực hiện chế độ, định mức tiêu chuẩn có việc chưa đúng quy định như: Sở Tài chính tham mưu mua ô tô năm 2013 chưa đúng chế độ, định mức; Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của một số cơ quan Huyện ủy gồm: Huyện ủy Ngọc Lặc, Huyện ủy Thọ Xuân và một số UBND xã chưa đúng tiêu chuẩn.

Việc chuyển đổi vị trí công tác, đa số các Sở, Ngành, Huyện, Thị xã chưa xác định được cụ thể vị trí phải chuyển đổi để từ đó lập kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hàng năm; Còn lẫn lộn giữa chuyển đổi vị trí công tác với công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đa số các đơn vị chưa thực hiện đúng quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước theo quy định…

Ngoài ra, việc công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản công, trong đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư cơ bản chưa thực hiện việc công khai về việc giao vốn đầu tư hàng năm đối với các dự án, mức vốn đầu tư của dự án giao trong dự toán ngân sách năm theo quy định. Nhiều dự án đầu tư xây dựng chưa thực hiện công khai minh bạch đầy đủ theo Luật Đấu thầu và Luật Phòng, chống tham nhũng…

TTCP khẳng định, để xảy ra các tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội Vụ, LĐTB&XH, GTVT, Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư và Chủ tịch UBND các huyện: Nga Sơn, Cẩm Thủy, Yên Định, Quảng Xương, Triệu Sơn, UBND thị xã Sầm Sơn, Bỉm Sơn.

Về biện pháp xử lý sai phạm, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, hạn chế do TTCP phát hiện. Xem xét trách nhiệm của Thủ trưởng Sở, Ngành để xảy ra sai sót trong thời gian dài. Chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Kết luận Thanh tra và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với nội dung Kết luận, kiến nghị của TTCP. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện kiến nghị của TTCP và tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nêu trong Báo cáo kiểm toán giai đoạn từ ngày 1.1.2011 đến ngày 30.9.2014; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31.5.2016.

Nam Phong


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.