Học sinh THCS và THPT sẽ được đánh giá bằng điểm số kết hợp nhận xét

Ngoài điểm số, học sinh từ THCS trở lên sẽ được đánh giá bằng nhận xét
Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT". Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Thông tư này là việc sẽ kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số với hầu hết các môn học.

Hiện nay, các môn học như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục đang được đánh giá theo hình thức nhận xét kết quả học tập, môn Giáo dục công dân được đánh giá bằng hình thức kết hợp giữa cho điểm và nhận xét kết quả học tập. Các môn học còn lại được đánh giá bằng việc cho điểm. Theo tinh thần dự thảo Thông tư Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến góp ý đã thay đổi nội dung “đánh giá bằng cho điểm đối với các môn học còn lại” bằng “kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số đối với các môn học còn lại”.

Cụ thể, dự thảo ghi rõ việc đánh giá bằng điểm số dựa trên kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với môn học quy định trong chương trình Giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành. Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10. Còn việc đánh giá bằng nhận xét giáo viên phải nhận xét về sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong quá trình học tập.

Đối với các môn học kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số, giáo viên sẽ nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình các môn học sau mỗi học kỳ, cả năm học.

Theo dự thảo Thông tư, hình thức kiểm tra đánh giá gồm kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. Hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên gồm hỏi - đáp, thuyết trình, viết ngắn (trên giấy hoặc trên máy tính), thực hành, sản phẩm học tập. Hình thức kiểm tra đánh giá định kỳ gồm bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính; thuyết trình; thực hành; sản phẩm học tập.

Như vậy, các môn còn lại như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ sẽ được đánh giá theo hình thức kết hợp nhận xét và chấm điểm. Dự thảo cũng đưa ra những hướng dẫn cụ thể về đánh giá bằng hình thức nhận xét và chấm điểm.

Bài và ảnh: Dạ Thảo


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.