Bộ GD-ĐT: Mỗi tỉnh thành lập một hội đồng chọn sách giáo khoa

Sách giáo khoa được lựa chọn phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương-Ảnh: PV
Bộ GD-ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này được xây dựng căn cứ theo Luật Giáo dục năm 2019 và sẽ thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ban hành trước đó.

Theo đó, thay vì mỗi cơ sở giáo dục thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cho đơn vị mình, theo dự thảo thông tư mới của Bộ GD-ĐT, hội đồng lựa chọn sách giáo khoa sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập.

Dự thảo quy định, việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông phải tuân theo ba nguyên tắc:

Sách giáo khoa phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở một khối lớp lựa chọn một đầu sách giáo khoa; bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Sách giáo khoa được lựa chọn phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương hoặc từng khu vực của địa phương; đồng thời phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

​Thành viên của hội đồng lựa chọn sách giáo khoa bao gồm: Lãnh đạo, chuyên viên của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo; cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên hội đồng phải là số lẻ, tối thiểu 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

Dự thảo thông tư cũng quy định: Người đã tham gia biên soạn, thẩm định, chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Tú Viên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.