Chính sách bảo hiểm xã hội cần có sự linh hoạt

Bà Chu Phương Mai - Ảnh: PV
Trong năm 2018, công tác mở rộng quy mô đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã có kết quả ấn tượng. Báo Một Thế Giới đã có cuộc phỏng vấn bà Chu Phương Mai, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội quận Cầu Giấy về một số nội dung liên quan.

Xin bà cho biết kết quả của công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn quận Cầu Giấy từ đầu năm 2018 đến nay?

BHXH quận Cầu Giấy hiện đang quản lý 7.841 đơn vị sử dụng lao động với 140.000 lao động. Số thu năm 2018 là 3.097 tỷ đồng. Trong năm 2018, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn như sau: BHXH bắt buộc tăng 13.000 lao động, tăng 10% so với năm 2017. BHXH tự nguyện tăng 185 người, so với năm 2017 tăng 53 người (tăng 10%).

Là một quận đông dân của Hà Nội, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tại Cầu Giấy có khó khăn đặc thù gì không, thưa bà?

Là một quận đông dân cư và có tốc độ phát triển nhanh, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tại quận có một số khó khăn, cụ thể như doanh nghiệp tăng mới nhanh song quy mô nhỏ, sử dụng ít lao động (dưới 5 lao động);Ý thức tuân thủ Luật Lao động, Luật BHXH của một bộ phận người sử dụng lao động còn kém, bên cạnh đó việc kiểm soát để hạn chế tình trạng này còn nhiều bất cập. Ví dụ như công tác khai báo lao động chưa quản lý tốt; dữ liệu liên thông chưa đồng bộ giữa các cơ quan; cơ chế ràng buộc người sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao động còn thấp. Cuối cùng là chính sách BHXH cần linh hoạt để có sự lựa chọn cho người tham gia trên nguyên tắc đóng - hưởng bền vững.

Trong năm 2019 tới, BHXH Cầu Giấy sẽ tập trung vào những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đối tượng, thưa bà?

Trong năm 2019, để thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHXH quận sẽ tập trung vào một số giải pháp sau: Tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết để có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy, chính quyền.

Phối hợp với đại lý thu để đào tạo cán bộ viên chức, đại lý là tuyên truyền viên chính sách BHXH và vận động thuyết phục người dân tham gia BHXH tự nguyện, phát triển tăng bền vững.

Rà soát số lao động tại các đơn vị theo số liệu quyết toán thuế để yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện việc đóng nộp đúng, đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH theo quy định của Luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

PV (Thực hiện)


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.