VietinBank có Chủ tịch HĐQT mới

Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank
Ông Lê Đức Thọ đã được bầu làm Chủ tịch mới tại VietinBank, trong khi ông Trần Minh Bình cũng mới được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc.

HĐQT VietinBank vừa ban hành Nghị quyết số 399/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 thôi giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank đối với ông Cát Quang Dương và thống nhất bầu ông Lê Đức Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 kể từ ngày 31.10.2018.

Ông Lê Đức Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Ông Lê Đức Thọ, sinh năm 1970, là người gắn bó với VietinBank từ những ngày đầu thành lập. Bắt đầu làm việc tại VietinBank từ năm 1991, ông đã gắn bó với Vietinbank hơn 27 năm. Ông đã từng trải qua nhiều vị trí làm việc tại ngân hàng này như Tổ trưởng Tổ thẩm định; Phó phòng Kinh doanh chi nhánh Phú Thọ; Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư; Phó tổng giám đốc... trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và nay là Chủ tịch HĐQT ngân hàng. Ông cũng từng giữ vị trí Chánh văn phòng tại Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong ngày 31.10, HĐQT VietinBank đã ban hành Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31.10.2018. Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank.

Ông Bình chính là một trong 8 phó tổng giám đốc của ngân hàng này và cũng đã có trên 19 năm công tác tại VietinBank từ vị trí Thư ký Văn phòng Tổng giám đốc; Phó phòng Thẻ; Giám đốc Trung tâm thẻ; Trưởng phòng Đầu tư; rồi đến Giám đốc chi nhánh Nguyễn Trãi; Giám đốc chi nhánh Hà Nội...

A.T


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.