Năm 2014, Viet Capital Bank đạt 207 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế

Với chiến lược  gia nhập vào nhóm các ngân hàng tầm trung, Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) đã có những mức tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 207 tỉ đồng,  cao hơn mức tăng trưởng bình quân của ngành.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2014, tổng thu nhập lãi thuần của ngân hàng này tăng 9,4%, đạt trên 524,7 tỉ đồng. Hoạt động ngoại hối đạt lợi nhuận trên 21 tỉ đồng, tăng hơn 102% so với năm trước. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng gần 6 lần so với cùng kỳ , đạt 98,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng của Viet Capital Bank trên 246,2 tỉ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ 2013.

Nợ xấu của ngân hàng này cũng giảm đi đáng kể, trong ngưỡng cho phép của của Ngân hàng Nhà nước.

Với kết quả kinh doanh trên, Viet Capital Bank đạt lợi nhuận trước thuế gần 207 tỉ đồng, tăng 53% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 162 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 31.12.2014, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng này đạt 22.151 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 13% so năm 2013.

Thêm vào đó, dư nợ tín dụng của Viet Capital Bank cũng đạt 14.759 tỉ đồng, tăng 40% so năm 2013. Dư nợ cho vay thị trường I đạt 12.990 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 29% so năm 2013.

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2014, Viet Capital Bank đã có những bước chuyển mình đáng kể. Và “quãng đường” gia nhập vào nhóm các ngân hàng tầm trung với Viet Capital không còn là quá xa.

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.