Lần đầu tiên 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tự chủ toàn diện

Bệnh viện Chợ Rẫy là 1 trong 4 bệnh viện thuộc Bộ Y tế sẽ thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện - Ảnh: P.V
Bộ Y tế cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa chính thức thông qua nghị quyết “thí điểm tự chủ của 4 bệnh thuộc thuộc Bộ Y tế” nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo đó, 4 bệnh viện thực hiện thí điểm tự chủ toàn diện gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và là những bệnh viện tuyến cuối hàng đầu tại Việt Nam.

Nghị quyết của Chính phủ về “thí điểm tự chủ của 4 bệnh thuộc thuộc Bộ Y tế” nêu rõ, các bệnh viện trên phải chủ động, sáng tạo trong việc khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Dù là tự chủ toàn diện nhưng Nghị quyết cũng yêu cầu các bệnh viện trên phải đảm bảo quyến lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý. Không để xảy ra tình trạng thu hút bệnh nhân quá mức và lạm thu.

Bên cạnh đó, các bệnh viện trên khi thực hiện thí điểm tự chủ phải được Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định thành lập Hội đồng quản lý và cử giám đốc đương nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản lý kiêm giám đốc bệnh viện hoặc tổng giám đốc bệnh viện (theo Đề án của mỗi bệnh viện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với thời gian tối đa là 2 năm. Trong thời gian này, Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trình Bộ trưởng Bộ Y tế; phương án kiện toàn Hội đồng quản lý khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Theo đó, trong Hội đồng quản lý sẽ có từ 7 đến 11 người, trong đó có 1 đại diện của Bộ Y tế. Các tiêu chuẩn, bao gồm cả tiêu chuẩn về tuổi của Chủ tịch Hội đồng quản lý thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp đặc biệt, trong thời gian kiện toàn, nếu Chủ tịch Hội đồng quản lý quá tuổi so với quy định, Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết cũng nêu, trường hợp thuê tổng giám đốc, giám đốc các cơ sở thành viên thì Hội đồng quản lý có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn và quyết định, chịu trách nhiệm về việc thuê tổng giám đốc, giám đốc các cơ sở thành viên. Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu, số lượng người làm việc; tuyển dụng, sử dụng, quản lý, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Một trong những vấn đề mà người lao động ở các bệnh viện tự chủ hoàn toàn trên quan tâm là việc tiền lương và giá dịch vụ y tế được tính như thế nào. Nghị quyết của Chính phủ cũng nêu rõ về điều này, đó là quỹ tiền lương theo doanh thu hoặc quỹ lương khoán trong chi phí hợp lệ để tính thuế thu nhập và được quyền quyết định chi trả tiền lương, thu nhập tăng thêm theo kết quả hoạt động. Khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương, đơn vị tự đảm bảo tiền lương tăng thêm từ nguồn thu của đơn vị. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế sẽ áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế quy định.

Hồ Quang


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.