Dân sẽ khó đánh giá với bộ tiêu chí về chất lượng sống của TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM - Ảnh: P.D
Theo ông Võ Văn Hoan - chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Bộ tiêu chí Đánh giá TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình chưa chú trọng phần đánh giá của người dân. Vì vậy, nếu đem bộ tiêu chí này ra cho người dân đánh giá thì có lẽ dân không biết đánh giá như thế nào.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển TP về bộ tiêu chí đánh giá TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình vào chiều 21.3.

Theo Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, bộ tiêu chí có 7 nhóm chính với 120 chỉ tiêu gồm: chính trị và quản lý nhà nước, kinh tế, văn hóa xã hội, y tế và giáo dục, đô thị, môi trường tự nhiên, nghĩa tình.

Viện còn cho rằng, các cơ sở để tham khảo trong quá trình xây dựng bộ tiêu chí này là một sự kết hợp hài hòa giữa các lý thuyết phát triển đô thị, các mục tiêu chung của Liên Hiệp Quốc với đặc điểm TP.HCM cũng như các định hướng phát triển của TP.

Bộ tiêu chí được lập nhằm đảm bảo yêu cầu định hướng toàn diện cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP theo chiều hướng đảm bảo chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đây cũng là một trong những cơ sở đánh giá hiệu quả của quá trình quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền TP.

Bảy nhóm chính này được tổng hợp từ các khía cạnh theo các học thuyết về phát triển đô thị có cân nhắc với đặc điểm của TP.HCM. Riêng nhóm nghĩa tình là một đặc thù của TP.HCM, tương ứng với khái niệm về vốn xã hội trong các cộng đồng của các mô hình phát triển đô thị.

Đánh giá về bộ tiêu chí này, ông Võ Văn Hoan - chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho rằng cơ cấu 7 nhóm tiêu chí thì được nhưng tỉ lệ những nội dung bên trong lại không cân đối.

Cụ thể, trong 7 nhóm tiêu chí, các chỉ tiêu ngày càng thấp dần như nhóm chính trị và quản lý nhà nước thì 28, đến kinh tế còn 25, văn hóa - xã hội xuống 22. Ông nói rằng càng đi vào chiều sâu thì tiêu chí phải tăng thêm chứ tại sao lại càng lúc càng giảm.

Do đó ông Hoan đã đề nghị nên cắt giảm những chỉ tiêu ở nhóm tiêu chí đầu, tăng chỉ tiêu ở nhóm tiêu chí sau.

Ngoài ra, ông Hoan cho rằng bộ tiêu chí này có 3 cấp đánh giá là Nhà nước, tổ chức và người dân. Tuy nhiên, với cách tiếp cận của ban soạn thảo đề án thì đang có xu hướng nhấn mạnh sự đánh giá của Nhà nước, còn phần đánh giá của người dân còn chưa được chú trọng. Vì vậy, nếu đem bộ tiêu chí này ra cho người dân đánh giá thì có lẽ dân không biết đánh giá như thế nào.

Trong khi đó, góp ý về bộ tiêu chí chất lượng sống tốt, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói tiêu chí xây dựng phải tính toán, đo lường được những cái rất nhỏ. Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng trăn trở việc lâu nay TP không có công trình văn hóa chất lượng nào để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình là một nét riêng của TP. Vì vậy, các bộ tiêu chí cần phải chú trọng đến việc nâng cao chất lượng, những nét riêng của TP; phải căn cứ vào thực tiễn và xu thế phát triển để thiết kế các tiêu chí phù hợp với xã hội ngày càng phát triển, cũng như sự phát triển của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển TP khi nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí cần chú ý đến tính toàn diện nhằm đáp ứng đòi hỏi về chất lượng sống của người dân. Đồng thời, việc xây dựng bộ tiêu chí này cần tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, người dân, cũng như tổ chức điều tra xã hội học, hội thảo góp ý để hoàn thành bộ tiêu chí.

7 nhóm chính tiêu chí chính

Nhóm tiêu chí chính trị và quản lý nhà nước có 28 chỉ tiêu như số người tham gia góp ý chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước; chỉ số cải cách hành chính; số lần lấy ý kiến người dân về phát triển đô thị…

Nhóm tiêu chí kinh tế gồm 25 chỉ tiêu như tốc độ tăng GRDP; GRDP bình quân đầu người; số lượng doanh nghiệp…

Nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội có 22 chỉ tiêu như số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; tín ngưỡng dân gian; diện tích bình quân bảo tàng/người, số lễ hội truyền thống…

Nhóm tiêu chí y tế - giáo dục có 17 chỉ tiêu như số bác sĩ trên một vạn dân; số phòng học trên một vạn dân; tỉ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo…

Nhóm tiêu chí đô thị gồm 11 chỉ tiêu như tỉ lệ vỉa hè thông thoáng; số vụ ùn tắc giao thông…

Nhóm tiêu chí môi trường tự nhiên gồm 8 tiêu chí như tỉ lệ dân sử dụng nước sạch; tỉ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý…

Nhóm tiêu chí nghĩa tình gồm 7 chỉ tiêu như số người tham gia từ thiện; số lần truy bắt kẻ phạm tội, giúp đỡ người bị nạn trên đường…

Phan Diệu


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.