Kỷ luật cảnh cáo ông Bạch Ngọc Du - nguyên Chủ tịch HĐQT Cienco 5

Ông Bạch Ngọc Du - Ảnh: VietNamFinance
Với tư cách là Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5), ông Bạch Ngọc Du đã tham mưu cho Bộ GTVT ban hành các quyết định vi phạm quy định của nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng vừa tiến hành kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Bạch Ngọc Du, đảng viên Chi bộ Văn phòng Công đoàn - Văn phòng Hội đồng quản trị thuộc Đảng bộ Cienco 5; nguyên Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa, Chủ tịch HĐQT Cienco 5.

Qua xem xét, UBKT Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy với tư cách Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa, Chủ tịch HĐQT Cienco 5, người đại diện phần vốn nhà nước, ông Bạch Ngọc Du đã tham mưu cho Bộ GTVT ban hành các quyết định vi phạm quy định của nhà nước.

Cụ thể: Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18.7.2011 của Chính phủ, Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30.12.2011 của Bộ Tài chính, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11.7.2013 của Chính phủ và Luật Đất đai.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Bạch Ngọc Du là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, UBKT Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bạch Ngọc Du.

Lê Đình Dũng


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.