Hà Nội: Năm 2019 thi hành kỷ luật 1.019 đảng viên

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa 16) tổ chức Hội nghị lần thứ 22 - Ảnh: Hanoi.gov
Trong năm qua, các cấp ủy đảng đã kiểm tra đối với 1.889 tổ chức đảng và 760 đảng viên; giám sát đối với 907 tổ chức đảng và 733 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 138 tổ chức đảng và 392 đảng viên; kết luận 108 tổ chức đảng và 294 đảng viên có vi phạm. Qua kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 1.019 đảng viên.

Ngày 8.1.2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa 16) tổ chức Hội nghị lần thứ 22.

Báo cáo về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2019, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi chủ đề công tác “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với các nhiệm vụ chính trị năm 2019; nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”…

Năm 2019, toàn thành phố đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 41/97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Thành phố theo dõi (đạt 42%) và tiếp tục đưa 6 vụ việc vào danh sách. Hiện nay, còn 62 vụ việc. Toàn thành phố cũng đã củng cố xong 48 tổ chức cơ sở đảng, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng được củng cố lên 162/220, đạt 73,6%.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện Nghị quyết của Đảng được tăng cường, nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, được đảng viên và nhân dân quan tâm; công tác xử lý kỷ luật cán bộ được thực hiện nghiêm, đúng quy định.

Trong năm qua, các cấp ủy đảng đã kiểm tra đối với 1.889 tổ chức đảng và 760 đảng viên; giám sát đối với 907 tổ chức đảng và 733 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 138 tổ chức đảng và 392 đảng viên; kết luận 108 tổ chức đảng và 294 đảng viên có vi phạm. Qua kiểm tra, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 1.019 đảng viên.

Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải, một trong những tồn tại, hạn chế được Thành ủy chỉ ra là công tác nắm bắt diễn biến, thông tin về tình hình cơ sở một số nơi chưa kịp thời. Để khắc phục, Bí thư Quận ủy Đống Đa kiến nghị cần tiếp tục xây dựng hệ thống văn phòng điện tử đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị để các văn bản, thông tin đến được toàn hệ thống, giúp công tác nắm bắt, chỉ đạo, xử lý được kịp thời. Cùng với đó, cần xây dựng một kênh thông tin theo thời gian thực để hỗ trợ công tác phối hợp, giám sát xử lý công việc.

Bí thư Quận ủy Đống Đa cũng nêu kiến nghị, quận và Thành phố hiện nay có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều nơi thiếu quỹ đất để xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia, do vậy, Thành phố cần tiếp tục đề xuất với Trung ương về cơ chế đặc thù, nhất là rút gọn thủ tục để đáp ứng yêu cầu về xây dựng trường học cũng như cải tạo chung cư cũ.

Ngoài ra, cần kiến nghị với Trung ương sớm xây dựng Luật Hòa giải để tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giúp hạn chế phát sinh điểm nóng. Bí thư Quận ủy Đống Đa cũng kiến nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; bổ sung, rà soát các quy chế, quy trình làm việc theo “5 rõ” và tăng cường công khai, minh bạch.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, năm 2019, Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; nhiều việc mới, việc lớn được tập trung thực hiện; tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chủ động triển khai bài bản công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp...

Bà Hằng nhấn mạnh, năm 2020, các cấp, các ngành cần chủ động trong nắm tình hình, dự báo tình hình để kịp thời giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời, triển khai các nội dung trong Đề án chính quyền đô thị.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.