Ngày 30.8, nguồn tin của PV cho biết, Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi UBND tỉnh này về kết quả xử lý vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Sở KH-ĐT tiến hành làm việc với 4 doanh nghiệp nhà nước gồm: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Qua đó, Thanh tra Sở KH-ĐT đã tiến hành hình thức xử phạt cảnh cáo đối với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển; xử phạt 5 triệu đồng đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ vì cùng vi phạm việc: “Công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước không đầy đủ”.

Đối với Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Cà Mau, ngày 14.8.2018 công ty có công văn gửi Bộ KH-ĐT. Nội dung công văn này thể hiện, việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ có thể do sự nhầm lẫn trong việc thống kê công bố thông tin.

Để việc xử phạt vi phạm hành chính được công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật, vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh xem xét và thống nhất Sở KH-ĐT sẽ tiến hành xem xét xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với đơn vị khi có văn bản xác nhận của Bộ KH-ĐT.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn về việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Võ Quốc Tiến, Phó giám đốc (được Giám đốc ủy quyền công bố thông tin DN); ông Trương Thanh Tâm, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau.

Cùng bị xử lý với hình thức tương tự là ông Nguyễn Tấn Văn, Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Trần Quốc Khải, Phó giám đốc (được Giám đốc ủy quyền công bố thông tin DN); ông Ong Văn Bảo, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Cà Mau, do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước năm 2017.

Kiểm điểm nghiêm khắc đối với ông Trần Ngọc Thảo, Chủ tịch kiêm Giám đốc; ông Võ Công Đoàn, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển, do chưa thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước 2 năm 2016, 2017.

Đồng thời, kiểm điểm nghiêm khắc đối với bà Lâm Thúy Lan, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ do để phát sinh việc công ty không thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trong 2 năm 2016, 2017.

Nguyệt Danh