Về nguyên tắc, cùng với tuổi tác, cảm giác kiểm soát được cả về thể chất lẫn tình cảm đều được tăng cường. Và tới khoảng 60 tuổi, cảm giác đó đạt đến đỉnh cao nhất trong đời người khi mọi thứ đã ổn định, kinh nghiệm và các mối quan hệ trở nên phong phú.

Liên quan đến sự tự tin, các chuyên gia đã đưa ra kết luận của họ sau khi phân tích dữ liệu của gần 200 công trình nghiên cứu trước đây bao quát 165.000 người ở độ tuổi từ 4 đến 94 tuổi. Hóa ra, mặc dù tâm trạng khủng hoảng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng ở độ 60 tuổi lòng tự trọng ít bị tổn thương nghiêm trọng.

Ở tuổi 20, cảm giác tự trọng đã có một bước nhảy vọt (liên quan đến việc đạt được sự tự lập). Tới 30 tuổi, tất cả mọi thứ bị chững lại. Và phải mất thêm 30 năm nữa để lòng tự trọng trở lại bình thường và đạt tới giá trị cao nhất. Vì lý do này, nhiều người nói rằng họ đã trở nên hạnh phúc khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, một sự suy giảm nhẹ bắt đầu vào độ 70 tuổi và đến độ tuổi 90 năm thì cảm giác tự trọng suy giảm mạnh nhất.

Điều lý thú là cho đến tận những năm 1980, các nhà tâm lý học thường đồng ý rằng ở người lớn không trải qua bất kỳ thay đổi đáng kể nào về lòng tự trọng. Tuy nhiên, trong 40 năm qua, ý tưởng đó đã bị nghi ngờ. Và nay các nhà khoa học Thụy Sĩ đã chứng minh được rằng lòng tự trọng là một cuộc phấn đấu cá nhân không mệt mỏi, nhưng nó dường như theo một mô hình chung cho tất cả mọi người giống như hình vòng cung khi tự đánh giá bản thân.

Vũ Trung Hương