Các doanh nghiệp thu mua hải sản đã hỗ trợ đoàn công tác hơn 3 triệu ấu trùng ghẹ và khoảng 200kg ghẹ mang trứng về biển. Tất cả được thả tại xã Hàm Ninh.

Hoạt động này từng được thực hiện vào năm 2017, và khi ấy có khoảng 4 triệu con ghẹ giống và hơn 250kg ghẹ mang trứng được thả tại khu vực xã Bãi Thơm, H.Phú Quốc.

Cùng ngày, dự án “Phú Quốc - Hướng tới hòn đảo không rác thải nhựa” cũng được khởi động tại huyện đảo. Dự án với tổng kinh phí thực hiện 235.000 USD do các tổ chức phi chính phủ trên thế giới tài trợ.

Mục tiêu của dự án đến năm 2020, môi trường biển Phú Quốc, đặc biệt là các khu vực vùng lõi khu bảo tồn biển Phú Quốc, các hệ sinh thái quan trọng của các loài nguy cấp và ghẹ xanh sẽ được bảo vệ, cải thiện…

Hàm Yên