Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 154.721 tỉ đồng, bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 72.149 tỉ đồng.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (38% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (34% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 62% và 19%.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng.

Cụ thể, lãi suất các kỳ hạn qua đêm và 1 tuần giảm lần lượt 0,02%/năm và 0,06%/năm xuống mức 0,67%/năm và 0,80%/năm. Kỳ hạn 1 tháng lãi suất ít biến động so với tuần trước ở mức 1,66%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng có xu hướng biến động trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chốt. Theo đó, lãi suất kỳ hạn qua đêm ít biến động ở mức 1,24%/năm; kỳ hạn 1 tuần lãi suất giảm nhẹ 0,01% xuống mức 1,30%/năm, trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,07%/năm lên mức 1,59%/năm.

Đối với lãi suất huy động, hiện tại phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5 - 5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4 - 7,2%/năm.

Lãi suất cho vay bằng VND cũng tiếp tục ổn định khi mặt bằng lãi suất phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6 - 6,5%/năm đối với ngắn hạn. Các ngân hàng thương mại nhà nước áp dụng lãi suất cho vay trung và dài hạn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 9 - 10%/năm.

Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8 - 9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3 - 11%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn hạn từ 4 - 5%/năm.

Trong khi đó, lãi suất cho vay USD lại phổ biến ở mức 2,8 - 6%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8 - 4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,6 - 6,0%/năm.

Theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục ổn định, biểu hiện là lãi suất liên ngân hàng đã liên tục giảm và tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Thanh khoản hệ thống ổn định do Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ và cung ứng tiền ròng khoảng 130.000 tỉ đồng từ đầu năm đến nay.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do ổn định so với tháng trước và tiếp tục xu hướng giảm so với đầu năm trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục được điều chỉnh tăng.

Tính đến ngày 20.10.2017, tỷ giá trung tâm ở mức 22.465 VND/USD, tăng 1,39% so với đầu năm. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại giảm 0,19%, tỷ giá thị trường tự do giảm 1,49% so với đầu năm.

“Thị trường ngoại hối vẫn đang được hỗ trợ từ các áp lực từ phía cầu ngoại tệ được giảm thiểu khi cán cân thương mại trở lại xuất siêu. Tính chung 10 tháng đầu năm 2017, xuất siêu đạt 1,23 tỉ USD. Chênh lệch giữa lãi suất huy động VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND (chênh lệch khoảng 6,8%/năm). Dự trữ ngoại hối cũng tăng lên mức kỷ lục 45 tỉ USD, tạo dư địa khá tốt trong việc ổn định tỷ giá”, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đánh giá.

Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước nói rằng sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Phan Diệu