Theo đó, trong thí nghiệm, do nhà nghiên cứu Toshitaka N. Suzuki ở Đại học Kyoto, Nhật Bản cùng với các đồng nghiệp ở Thụy Điển và Thụy Sĩ thực hiện đã khẳng định rõ ràng rằng trật tự các từ (âm thanh) đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp của loài chim bạc má, giống như trật tự từ khi giao dịch trong ngôn ngữ loài người vậy.

Đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học là 2 chim bạc má phương Đông hay còn gọi là chim bạc má Nhật Bản Parus minor và chim bạc má Poecile montanus thường sống thành đàn ở vùng ôn đới và cận Bắc cực châu Âu và Bắc Á. Mỗi loài chim đều có một tín hiệu báo động khiến cả đàn bắt đầu tấn công các con vật ăn thịt đang tiến đến gần, như một con mèo hay một con quạ chẳng hạn.

Ở loài chim bạc má phương Đông, tín hiệu đó bao gồm hai thành phần. Đầu tiên - âm thanh báo hiệu về mối nguy hiểm và tiếp theo là âm thanh kêu gọi tập hợp lại, âm thanh thứ hai này được các nhà khoa học theo dõi thấy chim cũng sử dụng riêng rẽ trong trường hợp để thu hút sự chú ý của những con chim trong đàn khi có thức ăn.

Trong thử nghiệm, các nhà sinh học đã kiểm tra phản ứng của chim bạc má phương Đông đối với yếu tố đầu tiên của tín hiệu - âm thanh báo động. Đây quả là tín hiệu đã quen thuộc đối với loài này. Còn yếu tố thứ hai là tín hiệu kêu gọi tập hợp đàn thì các nhà sinh học sử dụng tín hiệu âm thanh của loài bạc má Poecile montanus. Kết quả, loài bạc má phương Đông cũng tiếp nhận tín hiệu kết hợp đó và sẵn sàng tấn công kẻ thù.

Nhưng nếu thay đổi vị trí của 2 loại tín hiệu âm thanh, để tín hiệu tập hợp tấn công kẻ thù phát đi trước thì chim bạc má không phản ứng gì.

Các tác giả của công trình nghiên cứu tin rằng đây là minh chứng cho hai điều. Thứ nhất, loài chim bạc má phương Đông nói chung cảm nhận tín hiệu để tấn công kẻ thù không như một “lời kêu gọi riêng rẽ” mà phải bao gồm hai thành phần. Thứ hai, trong thông tin liên lạc của loài chim bạc má, trật tự của các yếu tố trong thông báo có ý nghĩa quan trọng.

Vũ Trung Hương