Theo thông tin từ Cục Thuế TP.HCM, sau 2 tuần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016 thì đã có 5.242 hồ sơ nộp cho cơ quan thuế TP, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 4.147 hồ sơ hoàn thuế, 1.095 hồ sơ phải nộp thêm.

Cục Thuế TP.HCM cho rằng có được kết quả này là do chương trình tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế năm nay được Cục Thuế lên kế hoạch triển khai từ cuối năm 2016 bằng nhiều hình thức để người nộp thuế biết và thực hiện. Không những vậy, năm nay Cục Thuế cũng tổ chức tuần lễ hỗ trợ sớm hơn, nhằm tránh tình trạng ùn ứ hồ sơ.

Đặc biệt, năm nay ngành thuế TP.HCM đã có sự tham gia của đại lý thuế trong việc hỗ trợ thực hiện kê khai quyết toán thuế cho người nộp thuế. Nếu như các năm trước, cơ quan thuế làm thay cho người nộp thuế trong khâu lập tờ khai thuế, thì năm nay cơ quan thuế chỉ thực hiện đúng chức năng là hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách, thủ tục kê khai nộp thuế, còn việc lập tờ khai thuế sẽ do người nộp thuế tự thực hiện hoặc đề nghị đại lý thuế hỗ trợ.

Mặc dù vậy, Cục Thuế nhận định số lượng người đến kê khai quyết toán thuế TNCN chưa đạt như mong muốn do thói quen đợi đến hạn chót mới đi nộp hồ sơ. Gần cuối thời hạn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN, số người nộp thuế đến cơ quan thuế đông hơn.

Cụ thể, trong ngày 27 và 28.3, mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người nộp thuế đến nộp hồ sơ. Hoạt động phân công, bố trí, hướng dẫn người nộp thuế đã có sự chuẩn bị từ trước nên mọi việc vẫn diễn ra bình thường theo trật tự.

Được biết, để giải quyết tình trạng ùn ứ trong những ngày hạn chót quyết toán thuế, Cục Thuế nói rằng sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ người nộp thuế tại Phòng Tuyên truyền hỗ trợ và Phòng quản lý thuế TNCN. Nếu người nộp thuế có nhu cầu hướng dẫn, giải đáp về chính sách thuế, thì liên hệ để được trợ giúp.

Tính chung từ ngày 1.3 đến ngày 29.3, tổng số hồ sơ đã nộp tại Cục Thuế TP.HCM là 13.213 hồ sơ, trong số đó có 9.410 hồ sơ hoàn thuế và 3.803 hồ sơ phải nộp thêm thuế.

Phan Diệu