Trong văn bản báo cáo Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp quý 4/2016 và cả năm 2016, Vinachem cho biết mặc dù quy mô của tập đoàn đã tăng lên nhưng năng lực tài chính vẫn còn hạn chế.

Đồng thời, do tình hình thị trường không thuận lợi và lượng vốn của các doanh nghiệp ngành hóa chất khi thực hiện cổ phần hóa là tương đối lớn nên khó tìm được cổ đông chiến lược.

Trong khi đó, công tác cổ phần hóa tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là vấn đề thực hiện việc quyết toán hợp đồng EPC với nhà thầu Hoàn Cầu (HQC, Trung Quốc) và quyết toán hoàn thành dự án; vấn đề xử lý lỗ lũy kế của Đạm Ninh Bình.

Để có cơ sở quyết toán gói thầu EPC, từ đầu năm 2013 đến nay, Vinachem đã tiến hành họp đàm phán chính thức với nhà thầu 16 cuộc. Tại cuộc đàm phán cuối cùng, hai bên đã thống nhất được 6 vấn đề, 41 hạng mục tồn tại xây dựng dự toán lập là hơn 20 triệu USD. Tuy nhiên, vẫn còn tới 10 vấn đề chưa được hai bên thống nhất.

Vinachem cho biết tập đoàn đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép lùi việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình vào giai đoạn sau năm 2015 khi những khó khăn của công ty được tháo gỡ và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có lãi, đảm bảo cổ phần hóa có hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2017-2019 Vinachem sẽ thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ 51% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Trong văn bản này, Vinachem cũng đề nghị được tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu khi thực hiện cổ phần hóa công ty mẹ, dự kiến ít nhất 5.000 tỉ đồng, đảm bảo tỉ lệ nắm giữ của Nhà nước từ trên 51% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Tuyết Nhung