Hoạt động này đã diễn ra vào ngày 8.2, trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm có khối lượng gọi thầu 3.000 tỉ đồng, trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 30 năm có khối lượng gọi thầu lần lượt là 2.000 tỉ đồng và 1.000 tỉ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm thu hút 19 thành viên tham gia dự thầu với khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 10.321 tỉ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 4,9-5,7%/năm. Kết quả, 3.000 tỉ đồng trái phiếu 5 năm được huy động thành công với lãi suất trúng thầu 5,02%/năm, thấp hơn 0,23%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 25.1).

12 thành viên tham gia dự thầu trái phiếu kỳ hạn 7 năm với khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.361 tỉ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,1-6%/năm. 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn này cũng được huy động hết với lãi suất 5,44%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 18.1).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm thu hút 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.586 tỉ đồng, lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,9-8,4%/năm. Kết quả, huy động được 815 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất trúng thầu 7,97%/năm, thấp hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó.

Ngoài ra, 2 phiên đấu thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 7 năm với khối lượng gọi thầu mỗi kỳ hạn là 500 tỉ đồng đều được huy động hết.

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 16.847,3 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.

Theo Hà Nội Mới