Trong nội dung hai bài viết kể trên có chi tiết không chính xác liên quan đến Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh – ông Trần Trí Dũng. Nay xin cải chính như sau:

Ông Trần Trí Dũng không phải là bạn chiến đấu và cũng không có sự quen biết với cha của bà Trần Hồng Ly; Ông Trần Trí Dũng không giới thiệu công ty Nhật thuê nhà của bà Trần Hồng Ly.

Ban biên tập báo điện tử Một thế giới xin cáo lỗi với ông Trần Trí Dũng cùng bạn đọc.