Dự hội nghị có: ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông; ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2015. Nhất trí các nhiệm vụ trọng tâm mà Hội Nhà báo Việt Nam đề ra, ông Võ Văn Thưởng lưu ý hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam phải hướng đến tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, động viên sức sáng tạo, cống hiến của các nhà báo; xây dựng tổ chức hội là ngôi nhà thắm tình đồng nghiệp, nơi kết nối, giao lưu, chia sẻ tin cậy của hội viên. Mặt khác, Hội cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Hội Nhà báo dù ở trung ương hay ở địa phương phải gồm những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phụng sự sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân; giàu tâm huyết, sáng tạo vì công việc; ngày càng chuyên nghiệp hiện đại.

Nhấn mạnh yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam tham gia tích cực vào triển khai đề án quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025 và Luật Báo chí (sửa đổi) mới được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống báo chí, ông Võ Văn Thưởng khẳng định điều này thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Đảng, Nhà nước ta đối với công tác báo chí. Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà chúng ta phải làm là góp phần triển khai thật tốt công tác theo đề án và thực thi Luật Báo chí sửa đổi cùng với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như thúc đẩy hơn nữa chất lượng hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo; thúc đẩy lộ trình thực hiện Đề án Bảo tàng Báo chí Việt Nam; chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt việc đổi Thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021. Báo chí tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta...

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đinh La Thăng cho biết mặc dù còn nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với các hình thức truyền thông khác, nhưng hầu hết các cơ quan báo chí tại TP.HCM vẫn bám sát thông tin các đợt sinh hoạt chính trị lớn của đất nước, tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân bằng nhiều diễn đàn, chuyên trang, chuyên mục, đồng thời dành sự quan tâm thường xuyên và tích đáng cho việc tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh: Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Hội Nhà báo VN cần tập trung hơn nữa thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN