Ngày 15.4, Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) đã có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM để giải trình về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 kiểm toán.

Theo đó, trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 4/2015 mà HAGL Agrico đưa ra trước đây, lợi nhuận sau thuế lũy kế từ đầu năm là 802 tỉ đồng. Tuy nhiên, tại báo cáo tài chính kiểm toán công bố ngày 11.4, lợi nhuận sau thuế của công ty này chỉ có 744 tỉ đồng, chênh lệch 58 tỉ đồng so với báo cáo trước.

Lý giải về sự chênh lệch này, Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai nói rằng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, Công ty TNHH Ersnt & Young Việt Nam đã đề nghị điều chỉnh các số liệu ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, công ty đã điều chỉnh tăng vốn trích trước của dự án sân bay Nongkhang do kiểm toán viên áp dụng nguyên tắc thận trọng trong ước tính kế toán là 124 tỉ đồng. Vốn hóa chi phí lãi vay trích bổ sung lãi suất 5%/năm của trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su là 54 tỉ đồng. Ngoài ra các chênh lệch khác cũng chiếm 12 tỉ đồng.

Giải trình về vấn đề cần nhấn mạnh của kiểm toán đối với báo cáo tài chính, HAGL Agrico nói lộ trình của công ty đang diễn biến bình thường và không có dấu hiệu bị ngừng trệ.

“Hiện tại đang trong quá trình chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, từ đó đi đến các thỏa thuận với các chủ nợ để tái cơ cấu các khoản vay. Công ty sẽ công bố thông tin khi có kết quả chính thức”, văn bản nói rõ.

Theo HAGL Agrico, đối với nhóm công ty có các khoản cho bên liên quan vay, công ty đã tham vấn ý kiến luật sư để khắc phục những thiếu sót trong giao dịch này.

Trước đó, ngày 12.4, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cũng đã văn bản giải trình mức chênh lệch kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2015 so với báo cáo tài chính được kiểm toán.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của HAGL đã giảm từ 679 tỉ đồng xuống còn 602 tỉ đồng, bốc hơi 77 tỉ đồng so với báo cáo trước đó. HAGL nói có mức chênh lệch này do do tăng giá vốn trích trước sân bay Nongkhang thêm 124 tỉ đồng; đồng thời giảm 47 tỉ đồng chi phí do vốn hóa chi phí lãi vay trích bổ sung lãi suất 5%/năm của trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su.

Về nghiệp vụ tái cơ cấu nợ, HAGL cho biết công ty đang làm việc với các chủ nợ và xin phê duyệt từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc tái cơ cấu nợ. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật nên công ty không công bố các thông tin chi tiết.

Tính hết năm 2015, HAGL đang nợ số tiền lên đến 27.099 tỉ đồng, trong đó vay nợ ngắn hạn chiếm 31%. Mặc dù vậy, tập đoàn này có doanh thu hơn 6.200 tỉ đồng, cao gấp đôi so với năm 2014. Thế nhưng, chi phí vay lãi lớn khiến lợi nhuận công ty giảm sút.

Vì lý do trên, các cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai đã có chuỗi ngày giảm mạnh và xuống dưới mức giá kể từ khi niêm yết. Thị trường đã chứng kiến đà tháo chạy của các nhà đầu tư khỏi 2 cổ phiếu HAG và HNG.

Phan Diệu