Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy con chim chèo bẻo giả tiếng của một loài chim săn mồi để dọa đàn chồn đất châu Phi. Lợi dụng sự hỗn loạn của đàn chồn đất, chim chèo bẻo nhanh chóng cướp con mồi mà chồn đất săn được.

Drongos (loài chim thuộc họ chèo bẻo) được biết đến như là loài lường gạt bậc nhất ở hoang mạc Kalahari. Theo nghiên cứu từ những nhà sinh vật học Nam Phi, những con chèo bẻo này có khả năng bắt chước 51 “cuộc báo động” khác nhau và sử dụng tiếng kêu để lừa dối những loài khác.

Nguồn video: BBC Earth