Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 3, mức thu thuế xuất nhập khẩu được ước tính đạt 21.000 tỉ đồng, tăng 6.610 tỉ đồng so với tháng trước. Đánh giá về nguyên nhân, cơ quan này chỉ ra lý do đẩy mức thu thuế xuất nhập khẩu trong tháng này tăng là do kim ngạch nhập khẩu của một số mặt hàng có số thu lớn tăng mạnh so với tháng trước. Trong đó đặc biệt là kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng này đã tăng 41,1% về lượng và tăng 29,8% về giá trị.

Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô cũng tăng 46,4%, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng sắt thép cũng tăng 33,1% về lượng và tăng 35,7% về trị giá.

Sau 2 tháng đầu năm giảm mạnh, sự bứt phá trong việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng này đã đạt thành tích đáng kể, góp phần lớn vào tổng mức thu thuế xuất nhập khẩu trong tháng 3.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu ước thu đạt 54.600 tỉ đồng, bằng 20,22% dự toán thu ngân sách năm 2016. Về tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng này, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước tính đạt 70,4 nghìn tỉ đồng; luỹ kế thu quý I đạt 230,5 nghìn tỉ đồng, bằng 22,7% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 54,7 nghìn tỉ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng 2, luỹ kế thu quý I đạt 193,8 nghìn tỉ đồng, bằng 24,7% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2015.

Đánh giá về tình hình thu thuế từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính cũng cho biết, các cơ quan thuế đã chủ động vào cuộc, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, đôn đốc, kiểm tra quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN; tổ chức triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp. Nhờ đó, hầu hết các khoản thu quan trọng từ hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất - kinh doanh đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Tuyết Nhung