Tỉnh Sóc Trăng sẽ có 285.500 người được hỗ trợ với tổng số tiền trên 256 tỉ đồng. Trong đó, số lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương là 3.000 người; hộ kinh doanh là 800. Số lao động bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3.200 người; số lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm là 11.000 người (những người này được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/hộ).

Tổng số người có công là 9.400 người; đối tượng bảo trợ xã hội là 41.000 người (những người này được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người); số nhân khẩu nghèo là 61.500 người; số nhân khẩu cận nghèo là 155.600 người (những người này được hỗ trợ 750.000 đồng/người).

Ông Thi cho biết: “Sau khi có danh sách tổng hợp từ các địa phương, đến ngày 20.5 Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng đã thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 53.319 người với số tiền trên 45,2 tỉ đồng thuộc các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo của các huyện Long Phú, Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm.

Sở cũng tiếp tục phối hợp các địa phương rà soát, lập danh sách những người cần được hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo dự kiến, đến hết ngày 27.5 sẽ hoàn thành chi tiền hỗ trợ cho những người này. Những người còn lại sẽ chi hỗ trợ xong vào ngày 10.6.2020.

Sóc Trăng là tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa tự cân đối ngân sách nhưng Trung ương chỉ hỗ trợ 50% để thực hiện hỗ trợ. Vì vậy tỉnh đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ 70% nguồn lực từ ngân sách Trung ương cho tỉnh.

Vũ Phong