Khoảng 6 giờ sáng 10.4, triều cường đã dâng ngập sâu các tuyến đường nội ô thuộc TT.Mỹ Xuyên, gây khó khăn cho lưu thông và sinh hoạt của người dân. Nước ngập nhiều tuyến đường, nước tràn lên vỉa hè, thậm chí nước theo ống cống dâng tràn ngập trong nhà của người dân.

Các tuyến đường bị ngập nặng là đường Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Triệu Nương, Trưng Vương, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Lê Lợi... và các con hẻm khác. Điều này khiến nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, phải dẫn bộ. Việc mua bán của tiểu thương trên các tuyến đường này cũng bị ảnh hưởng.

Nước tràn lên là nước mặn. Điều đó cho thấy, một số vùng ở miền Tây bị khô hạn là do thiếu nước ngọt. Các con kênh bị cống ngăn mặn chặn dòng nước lại, dẫn đến khô hạn. Chứ trên các con sông lớn, nước vẫn không thiếu, chỉ thiếu là thiếu nước ngọt.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Vũ Phong