Theo UBND TP.HCM, thành phố đang tập trung tổng lực để phòng chống dịch bệnh COVID-19. UBND TP.HCM yêu cầu người dân không lan truyền các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật. Đồng thời, theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trên những kênh thông tin chính.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM giao Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với Công an Thành phố xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lan truyền thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác điều hành phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM.

Hằng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đều tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin và bàn các giải pháp chống dịch kịp thời. Những thông tin chỉ đạo, điều hành từ cuộc họp đều được công khai trên các kênh chính thống để người dân theo dõi.

Phan Diệu