TAND Tối cao vừa có Chỉ thị về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống TAND. Trong Chỉ thị nêu rõ từ nay đến hết tháng 3.2020, các Tòa án tập trung thực hiện tốt các yêu cầu. Trong đó, các Tòa án tạm dừng việc nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu, chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án.

Tòa án thông báo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như gửi đến Tòa án thông qua dịch vụ bưu chính, gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Tạm dừng việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà thực hiện qua các phương thức khác như đã nêu trên.

Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết; tạm dừng việc triệu tập đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân đến Tòa án đối với các vụ án, vụ việc đang còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trong thời gian tạm dừng xét xử, các Thẩm phán tập trung nghiên cứu hồ sơ đề sau khi hết dịch sẽ bố trí lịch xét xử liên tục. Trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi bắt buộc mở phiên tòa, phiên họp, TAND Tối cao yêu cầu chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp. Tăng cường xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện.

Trường hợp đương sự, người liên quan đến Tòa án làm việc, giao dịch hoặc công chức của đơn vị có xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, đau ngực, khó thở, đau mỏi người… phía Tòa án sẽ thông báo ngay cho cớ sở y tế hoặc đường dây nóng của Bộ Y tế để được tư vấn, khám và điều trị.

Nhã Thanh