Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời Bộ Công an có quyết định miễn nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra đối với đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đại tá Nguyễn Thanh Liêm là Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh phụ trách công tác tham mưu xây dựng lực lượng, hậu cần. Đại tá Đặng Hoài Sơn trước đó là Phó giám đốc Công an tỉnh phụ trách khối Cảnh sát điều tra.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam sau khi có quyết định miễn nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, được phân công sang phụ trách khối Tham mưu, xây dựng

P.V