Thiết bị do các nhà nghiên cứu từ Đại học Bristol, Anh, phát triển có tính đến sự thay đổi tự nhiên của các cơn co bóp tim, làm tăng 20% ​​lượng máu tới tim.

Thiết bị này có một chip tương tự dựa trên mạng nơ ron được phát triển bởi đồng tác giả JulianPaton, Alain Nogaret tại Đại học Bath. Thiết bị đã được thử nghiệm thành công ở loài gặm nhấm và các thử nghiệm lâm sàng sẽ sớm bắt đầu.

Một máy tạo nhịp tim tương tự đã được thử nghiệm thành công ở loài gặm nhấm. Ở chuột bị suy tim, thiết bị đã tăng 20% ​​thể tích máu được bơm bởi tim so với các mô hình truyền thống. Theo các tác giả của sản phẩm mới, phản ứng với những thay đổi trong cơ thể không phải là điểm cộng duy nhất. Ngoài những ưu điểm khác, một máy tạo nhịp tim mới có thể được chế tạo không lớn hơn tem bưu chính.

Vũ Trung Hương