Vào tháng 9.2017, ông Lê Xuân Định đến nhận công tác tại vụ Kế hoạch – Tài chính. Tại đây ông được bổ nhiệm vị trí Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, ông Lê Xuân Định từng giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin KH-CN quốc gia.

Như vậy, Bộ KH-CN hiện có các lãnh đạo gồm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và 4 Thứ trưởng: Trần Văn Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định.

Thu Anh