Trước đó, vào tháng 10.2017, ông T. đến UBND P.9 gặp ông Lưu xin xác nhận đơn sửa chữa nhà. Sau khi ký đơn, ông Lưu gợi ý ông T. “hỗ trợ” 5 triệu đồng để ủng hộ đội bóng của phường.

Sau đó, ông T. mang tiền đến đưa cho ông Lưu. Hai tháng sau, ông Lưu mang 5 triệu đồng đến trả lại cho ông T. với lý do đội bóng đã giảm số lượng người nên chi phí giảm, số tiền “nhạy cảm” nên trả lại. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị lộ. Cơ quan có thẩm quyền xác định việc ông Lưu gợi ý người dân ủng hộ và nhận tiền 5 triệu đồng là sai quy định.

Sau đó, UBND TP.Cà Mau đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Lưu vì có sai phạm trong việc xác nhận nhà, đất ổn định trên phần đất chưa chuyển mục đích sử dụng đất; xác nhận đơn xin sửa nhà trên phần đất nông nghiệp và vận động tiền ủng hộ đội bóng đá không minh bạch, không mở sổ vận động nộp vào quỹ hội thao của phường.

Nguyệt Danh