Một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường y Yale và Phòng thí nghiệm Jackson y học di truyền (Mỹ), đã phát hiện ra một loại tế bào chưa biết trước đó thúc đẩy phản ứng và có thể được sử dụng để xác định những người có thể gặp nguy cơ cao nhất.

Theo đó, các nhà khoa học đã biết rằng kháng thể có tên IgE khởi phát sốc phản vệ, có thể gây ra mạch nhanh, khó thở và thậm chí là sốc. Nhưng cho đến gần đây, vẫn chưa rõ tại sao hệ miễn dịch lại sản sinh ra một dạng IgE hiếm gặp, liên kết chặt chẽ với các chất gây dị ứng như lạc chẳng hạn.

Các nhà khoa học đã tiến hành thử nghiệm trên những con chuột biến đổi gien bị dị ứng nặng và có nhiều kháng thể IgE để nghiên cứu. Họ quan tâm đến 2 loại tế bào miễn dịch - tế bào T và B. Bằng cách thực nghiệm, họ phát hiện ra rằng phân nhóm tế bào T (Tfh13) giúp các tế bào B tạo ra một dạng kháng thể IgE hiếm gặp.

Nhà nghiên cứu Stephanie Eisenbarth cho rằng phát hiện này có thể dẫn đến những thay đổi trong các thử nghiệm lâm sàng để chẩn đoán và điều trị bệnh nhân dị ứng. Việc xét nghiệm tế bào Tfh13 có khả năng giúp các bác sĩ lâm sàng xác định những người có nguy cơ bị phản ứng nặng và có thể gây tử vong, đồng thời có thể sử dụng hiểu biết này để tập trung vào phát triển các loại thuốc để ngăn chặn phản ứng phản vệ.

Vũ Trung Hương