Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng và các nước đang chạy đua xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, việc xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia là rất cần thiết.

Kinh nghiệm quốc tế và trong nước cho thấy ưu đãi và khuyến khích là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư và nhân tài cho các hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, từ đó tạo ra công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế.

Mục tiêu của chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa để Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia thành công, có nguồn lực thực hiện các chức năng như hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư cho nghiên cứu phát triển các công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo nhân lực cho Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất các doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra còn ưu đãi khuyến khích đối với các doanh nhân đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến đầu tư, nghiên cứu và phát triển công nghệ và ứng dụng công nghệ tại Trung tâm. Thu hút đầu tư của các công ty công nghệ lớn đến đầu tư, hoạt động tại Trung tâm. Thu đối đối tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo hoạt động tại Trung tâm.

Đặc biệt, trong Cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm có nêu rõ, Chính phủ, các bộ, cơ quan có liên quan khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, CNTT, tự động hóa và các doanh nghiệp khác có liên quan đặt văn phòng, bộ phận nghiên cứu và phát triển trong Trung tâm, góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong Trung tâm.

Đối với Doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo nếu được Trung tâm và đối tác của Trung tâm lựa chọn tham gia các chương trình ươm tạo (incubation) và tăng tốc (acceleration) được hưởng các ưu đãi và khuyến khích trong thời gian tối đa 3 năm.

Cụ thể, Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được lựa chọn sẽ được Bộ KH-CN ưu tiên thực hiện thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp, thủ tục đăng ký sáng chế trước thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Doanh nghiệp được bố trí văn phòng làm việc với diện tích phù hợp và sử dụng phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định và các phương tiện khác của Trung tâm. Các chi phí liên quan sẽ được Trung tâm hỗ trợ toàn bộ không quá 2 năm. Hết thời hạn trên nếu có nhu cầu sử dụng tiếp thì phải trả tiền thuê theo quy định của Trung tâm.

Thu Anh