Các tính năng chính của công nghệ này là bảo vệ thiết bị khỏi sự thay đổi về độ ẩm và nhiệt độ, cũng như phát triển loại ăng ten cho phép tạo tín hiệu ổn định mà không làm giảm chất lượng khi đặt dưới lòng đất.

Công nghệ này có thể trở thành một phần của hệ thống thành phố thông minh, để tạo ra mạng Internet vạn vật cũng như triển khai mạng wifi của một thành phố, bao gồm cả ở những khu vực mà trước đây không thể triển khai vì lý do kỹ thuật hoặc thẩm mỹ.

Trong tương lai gần, Rostech sẽ bắt đầu thử nghiệm công nghệ này trong các giếng viễn thông ở vùng Volga, sau đó sẽ được chuyển sang hoạt động trên quy mô thương mại.

Tổ hợp truy cập wifi trong các giếng viễn thông được thiết kế để tổ chức các mạng ở những nơi tập trung nhiều công dân, nơi không thể lắp đặt ăng ten và thiết bị trên không hoặc trên nóc các tòa nhà. Những nơi như vậy có thể bao gồm quảng trường hoặc khu vực công viên. Ngoài ra, tổ hợp có thể được sử dụng như một phương tiện liên lạc bổ sung và thông báo công khai trong những trường hợp khẩn cấp.

Vũ Trung Hương