Dự báo, từ hôm nay 18.5, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng. Ở Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, riêng khu vực Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh Trung Bộ có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Đợt nắng nóng này kéo dài đến ngày 19.5 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và đến ngày 20.5 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (18.5), trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Theo TTDBKTTVTƯ