The Frontiers in Neuroscience, những kết quả đầu tiên của công nghệ đào tạo trí tuệ nhân tạo bằng cách sử dụng bức xạ từ tính đã được trình bày tại Hội nghị thường niên về vật lý ở Đức.

Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Purdue (Mỹ) đã phát triển một công nghệ sử dụng bức xạ từ tính để lập trình và huấn luyện robot, xe và thiết bị bay phương tiện không người lái. Công nghệ này sẽ cho phép trí tuệ nhân tạo tiếp nhận và xử lý thông tin hiệu quả hơn, khái quát dữ liệu thu được và độc lập đưa ra kết luận về các đối tượng xung quanh thiết bị (xe, máy bay không người lái…), xác định các thuộc tính và sự khác biệt của chúng.

Kaushik Roy, giáo sư Khoa máy tính và kỹ thuật điện tại Đại học Purdue cho biết mạng nơron do các nhà khoa học ở trường phát triển bắt chước được một số loại hình hoạt động nhất định của não người và thực hiện các phép tính bằng cách sử dụng các khớp thần kinh và các tế bào thần kinh chẳng khác gì não người

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một thuật toán học máy mới về cơ bản dựa trên các quá trình sinh học để điều chỉnh cường độ của các kết nối giữa các tế bào thần kinh, được phát hiện bằng phương pháp thực nghiệm ở hồi hải mã (hippocampus) của chuột thí nghiệm. Công nghệ bức xạ từ tính được sử dụng để kiểm soát trạng thái nhiễm từ của các tế bào thần kinh, cho phép tác động đến hiệu quả năng lượng của trí tuệ nhân tạo, tốc độ xử lý và nén khối lượng dữ liệu.

Giáo sư Kaushik Roy chia sẻ rằng các nhà khoa học đã phát triển một mạng nơrôn đơn giản hơn nhưng lại có thể được sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ phức tạp và tối ưu hóa các quy trình như xây dựng đồ thị và tuyến đường.

Vũ Trung Hương