Theo nhà tương lai học Ramez Naam, Giám đốc hệ thống năng lượng tại Đại học Singularity, Mỹ, chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một thời kỳ mới, hoàn toàn khác trong lịch sử.

Giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch diễn ra từ những năm 1980 đến khoảng năm 2015. Vào thời điểm đó, trên thực tế không có nơi nào trên thế giới có được năng lượng Mặt trời hoặc năng lượng gió rẻ hơn than hoặc khí tự nhiên.

Khi đó, tỷ trọng năng lượng Mặt trời chỉ vỏn vẹn là 1% tổng sản lượng năng lượng toàn thế giới, năng lượng gió là 4%. Các quốc gia đã chi hàng tỷ đô la trợ cấp cho các nguồn năng lượng tái tạo mà không thu được bất kỳ lợi nhuận đáng kể nào. Tuy nhiên, năng lượng sạch vẫn thu được kết quả, dù không ngay lập tức. Và đến năm 2015, lần đầu tiên có bằng chứng cho thấy năng lượng Mặt trời và gió đã đạt đến mức rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch mà không cần trợ cấp nhà nước.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được thực hiện ở Hà Lan, việc chuyển đổi hoàn toàn sang các nguồn năng lượng tái tạo sẽ đòi hỏi tăng cường khai thác kim loại quý hiếm, đồng thời, theo các chuyên gia, giải pháp ở đây là nên áp dụng các công nghệ mới để để thu hồi kim loại quý từ các thiết bị điện tử cũ.

Vũ Trung Hương