đọc thêm chi tiết tại đây: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh viết thư xin lỗi từ bệnh viện vụ xe 80B đón người nhà

theo Bộ Công thương