Đây là trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước, được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho thành lập và thực hiện thí điểm.

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh), Trung tâm Thông tin tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh).

Trung tâm có nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phóng viên đa năng có khả năng tác nghiệp đa phương tiện; tích hợp dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ”; hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia…

Tổ chức bộ máy ban lãnh đạo Trung tâm gồm: 1 giám đốc, 3 phó giám đốc. Trước mắt, Trung tâm giữ nguyên số lượng lãnh đạo các cơ quan thông tin, báo chí như hiện có, sau đó thực hiện giảm dần theo lộ trình. Các phòng, ban, đơn vị đầu mối trực thuộc và số lượng biên chế của Trung tâm được xác định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề án vị trí việc làm do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng hiện đang làm việc tại các đơn vị hợp nhất được hưởng lương, phụ cấp hiện hưởng theo quy định.

Ông Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Liêu được phân công làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ông Tuấn từng trải qua các vị trí công tác như: Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh.

Về sản phẩm truyền thông, trước mắt giữ nguyên các sản phẩm truyền thông hiện có (tích hợp những nội dung trùng lặp) của các cơ quan thông tin, báo chí tỉnh.

Theo TTXVN/Tin tức