Hiện nay, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14 triệu người chiếm, 24% lực lượng lao động. BHYT đạt 82,4 triệu người tham gia, tỷ lệ bao phủ đạt gần 88% dân số. Hàng năm, BHXH Việt Nam thực hiện giải quyết chế độ đầy đủ, an toàn 170 triệu lượt KCB BHYT; 3,2 triệu người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp hàng tháng, và khoảng gần 10 triệu lượt hưởng chế độ BHXH ngắn hạn.

Trong 3 năm trở lại đây, BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm đến đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Ứng dụng CNTT của BHXH Việt Nam nằm trong bối cảnh chính phủ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử. Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành trong đó có BHXH Việt Nam nhanh chóng thực hiện chính phủ điện tử.

Giai đoạn trước, BHXH Việt Nam luôn đứng ở tốp cuối các Bộ, Ngành trong ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, đến năm 2017 và 2018, BHXH Việt Nam đã vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai trong khối bộ, ngành, chính phủ sẵn sàng ứng dụng CNTT.

Hiện nay, BHXH Việt Nam đã thực hiện ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực, thu, chi trả, quản lý tài chính, giao dịch với cá nhân và với tổ chức.

Đặc biệt, BHXH Việt Nam hiện là 1 trong 6 cơ quan có cơ sở dữ liệu về dân cư. Dự kiến 6 bộ cơ sở dữ liệu này sẽ hoàn thành sớm nhất vào cuối năm 2020 và khi kết nối, liên thông được với nhau sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giảm thêm nhiều thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, trong thời gian ngắn BHXH Việt Nam kết nối liên thông 13.000 cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc để thanh quyết toán BHYT trên hệ thống.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh nhấn mạnh: "Với những kết quả đáng khích lệ trong ứng dụng CNTT, BHXH Việt Nam sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Quỹ An sinh xã hội Lào, đồng thời mong muốn hai bên sẽ tiếp tục thực hiện tốt theo tinh thần Biên bản ghi nhớ trong năm nay và những năm tiếp theo".

Tuyết Nhung