Theo các nhà phát triển, sự tương tác giữa các máy bay có người lái và không người lái sẽ mở rộng đáng kể khả năng của các máy bay trực thăng đa mục đích và máy bay trực thăng chiến đấu. Các phi hành đoàn của những chiếc máy bay này sẽ có thể nhanh chóng nhận được dữ liệu tình báo và nhờ vậy, thực hiện nhiệm vụ chiến đấu hiệu quả hơn.

Các thử nghiệm hệ thống MUM-T của châu Âu được thực hiện bằng máy bay trực thăng đa dụng có người lái H145 và máy bay trực thăng không người lái Camcopter S-100. Trong quá trình thử nghiệm, với sự trợ giúp của máy bay không người lái, người điều khiển trên máy bay trực thăng đã tiến hành trinh sát đối tượng, nằm trong khu vực máy bay trực thăng có người lái không thể tiếp cận được. Trong quá trình đó cũng tiến hành thử nghiệm chuyển giao tạm thời quyền kiểm soát đối với thiết bị bay không người lái cho người điều khiển trên mặt đất.

Các thử nghiệm được thực hiện ở Áo nhằm phục vụ cho lợi ích quốc phòng. Theo tuyên bố của Airbus, hệ MUM-T có thể được lắp đặt trên tất cả các loại trực thăng của châu Âu. Năm 2016, các trực thăng tấn công AH-64E Guardian của Mỹ đã được trang bị hệ thống tương tự như MUM-T của châu Âu. Với hệ thống đó, các phi công máy bay trực thăng tấn công có thể điều khiển luôn cả các máy bay không người lái RQ-7 Shadow và MQ-1C Gray Eagle.

Vũ Trung Hương