Quốc gia đầu tiên cho phép trả lương bằng tiền điện tử

Ảnh chụp lại từ màn hình trang CoinNounce
​Trang Coindesk hôm 12.8 đưa tin, Văn phòng thuế New Zealand, Cơ quan Thu nhập nội địa (IRD) đã hợp pháp hóa việc cho phép người lao động nhận lương bằng tiền điện tử.

Trong bản tin tháng 8, IRD đã công bố quyết định mới căn cứ theo Đạo luật Thuế thu nhập (liên quan tới điều khoản RD 3) cho biết, người lao động có thể được trả lương bằng các tài sản mã hóa (tiền điện tử) như Bitcoin, miễn đó là các khoản thanh toán cho những dịch vụ được thực hiện theo hợp đồng lao động, dành cho một khoản cố định và thường xuyên trong tiền công của họ.

Tiền điện tử trả cho nhân viên phải có khả năng quy đổi được thành tiền pháp định (tiền fiat - loại tiền có giá trị được chính phủ xác lập) và phải có mục đích chính là hoạt động như một loại tiền tệ thông thường, hoặc được chốt với giá của một hoặc nhiều loại tiền fiat, IRD tuyên bố.

Trang CoinNounce cho biết, theo quy định thuế thu nhập cá nhân của New Zealnd, các khoản tiền lương được trả bằng tiền điện tử cũng sẽ được xử lý tương tự như các khoản thu nhập PAYE (thuế phải trả khi kiếm được). Điều này có nghĩa là ngay khi người lao động nhận lương bằng tiền điện tử sẽ bị chủ lao động khấu trừ tiền thuế và cho cơ quan thuế.

Thỏa thuận trả lương cho nhân viên bằng tiền điện tử có thể được cấu trúc theo 2 cách. Cách thứ nhất là khấu trừ theo thỏa thuận lương và cách thứ hai là giảm tính toán cho tổng lương của nhân viên (tức là một phần lương được trả bằng tiền điện tử).

Cũng theo CoinNounce, quyết định hợp pháp hóa việc trả lương bằng tiền điện tử của New Zealand sẽ áp dụng từ ngày 27.8 tới, trong khi Coindesk thì nói quyết định ký ngày 27.6, được áp dụng trong 3 năm kể từ ngày 1.9 tới.

Trước đây theo luật, lương chỉ có thể trả bằng tiền mà cụ thể là dollar New Zealand.

A.T.T


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.